Belasting

Vennootschapsbelasting voor Kleine Bedrijven [Update 2024]

Als bedrijf moet je belasting betalen. Ook als klein bedrijf kom je daar niet onderuit helaas.

Je hebt verschillende soorten belastingen zoals vennootschapsbelasting.

Maar wat houdt die vennootschapsbelasting precies in?

Hieronder vind je helder uitleg over onder andere:

 • Wat de vennootschapsbelasting is;
 • Welke bedrijfsvormen deze belasting moeten betalen;
 • En over de huidige percentages van de vennootschapsbelasting.

Lees hieronder de antwoorden op deze en andere vragen.

Vergelijk tot 3 boekhouders
Vraag Gratis Offertes Aan
>>binnen 2 minuten aangevraagd<<

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting (afgekort, vpb) is belasting dat wordt geheven over de winst van een bedrijf of bedrijfsactiviteiten.

Hoeveel vennootschapsbelasting er betaald moet worden hangt af van de hoogte van de winst.

Vennootschapsbelasting moet betaald worden door rechtspersonen en sommige samenwerkingsverbanden. Hierover lees je meer onder het volgende kopje ‘Welke bedrijven betalen vpb’.

Laat je boekhouding en belastingen door een professional doen. Vraag hier vrijblijvend offertes aan.

Verschil tussen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

De vennootschapsbelasting wordt betaald over de winst van het bedrijf. Heb je een bv dan wordt er inkomstenbelasting geheven over het uitgekeerde salaris (van de DGA) vanuit de vennootschap. De inkomstenbelasting gaat niet over de winst binnen een besloten vennootschap.

De verwarring ontstaat omdat bij natuurlijke personen de inkomstenbelasting direct over de winst wordt geheven.

Is vennootschapsbelasting hetzelfde als omzetbelasting?

Nee, het is niet hetzelfde.

Met de omzetbelasting (btw-aangifte) heeft bijna iedere ondernemer te maken. Zowel natuurlijke als rechtspersonen. De omzetbelasting komt voort uit de ontvangen btw (ontvangen van klanten) en de betaalde btw (bij leveranciers).

De omzetbelasting gebeurd per maand of per kwartaal.

De vennootschapsbelasting is de belasting dat wordt geheven over de winst van een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap.

Wie betaalt vpb?

Er zijn verschillende bedrijfsvormen die vennootschapsbelasting moeten betalen.

Overzicht van vennootschapsbelastingplichtige bedrijfsvormen

De onderstaande bedrijven zijn verplicht om vpb te betalen:

 • Besloten vennootschap (afgekort Bv). Zowel kleine als kleine bv’s betalen vennootschapsbelasting;
 • Naamloze vennootschap;
 • Verenigingen en stichtingen (Alleen onder bepaalde omstandigheden. Hier lees je meer over onder het kopje ‘Vennootschapsbelasting voor stichtingen en verenigingen’);
 • Coöperaties;
 • Europese N.V. en Ltd. (Europese vennootschap met aandelen);
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen.

Moet je vennootschapsbelasting betalen als zzp’er, eenmanszaak of vof?

Een zpp’er, eenmanszaak en vof’s (vereniging onder firma) zijn natuurlijke personen. Deze bedrijfsvormen betalen geen vennootschapsbelasting.

Deze natuurlijke personen betalen wel omzetbelasting (btw) en inkomstenbelasting. Indien er werknemers in dienst zijn moet er ook loonbelasting betaald worden.

Vennootschapsbelasting voor stichtingen en verenigingen

Normaal gesproken hoeft een vereniging en stichting geen vpb te betalen. Maar als een vereniging of stichting een onderneming drijft moet er in sommige gevallen wel vpb betaald worden.

Dit is afhankelijk van de hoogte van de winst uit die activiteiten.

Hier lees je meer over vennootschapsbelasting voor verenigingen en stichtingen.

Zoek een goede boekhouder, accountant of belastingadviseur

Een goede administratie is belangrijk voor een juiste aangifte van de vennootschapsbelasting.

Je kunt als ondernemer veel zelf doen door de opkomst van online boekhoudprogramma’s. Maar het kost wel tijd om dit onder de knie te krijgen. Tijd die je niet kan steken in het verdienen van geld.

Het is slim om goed op de hoogte te zijn van de resultaten van je bedrijf en hoeveel er wordt afgedragen aan de belastingdienst. Met die cijfers kun je betere beslissingen nemen.

Maar voor de laatste wet- en regelgeving en de controle van die cijfers is het slim om een accountant of boekhouder in te huren. Vraag hier vrijblijvend offertes aan bij 3 boekhouders.

Wil je een echte expert: kies dan voor een belastingadviseur.

Ook voor een klein bedrijf kan advies van een belastingadviseur zinvol zijn.

Aangifte van de vennootschapsbelasting

Hieronder lees je meer over de aangifte van de vpb.

Hoe vaak moet je vennootschapsbelasting betalen?

De aangifte vennootschapsbelasting moet eenmaal per jaar gebeuren. Begint het boekjaar op 1 januari dan moet uiterlijk op 1 juni de vpb van het voorgaande jaar ingeleverd worden.

Bij een gebroken boekjaar moet die 5 maanden na het einde van het afgelopen boekjaar.

Uitstel vragen

Het is mogelijk om uitstel te vragen voor de aangifte van de vennootschapsbelasting. Moet er 1 juni de vpb aangifte gedaan worden, dan kun je dit uitstellen tot 1 november. Wil je de aangifte uitstellen doe dit dan ruim voor 1 juni.

Moet je vennootschapsbelasting betalen als je verlies hebt gedraaid?

Als je verlies draait in een bepaald boekjaar kun je dit verrekenen met de winst uit andere boekjaren. Om dit in werking te laten treden moet er een verliesverrekening aangevraagd worden bij de belastingdienst.

Dit kan op twee manieren.

 • Via het voorgaande winstgevende jaar (dit heet achterwaartse verliesverrekening);
 • Of met de toekomstige winsten in de komende 6 boekjaren (ook wel voorwaartse verliesverrekening genoemd).

Er zijn dus gelukkig opties in een boekjaar met een negatief resultaat.

Hier lees je meer over de verliesverrekening.

Wat zijn de percentages van de vennootschapsbelasting in 2024?

Er zijn twee verschillende tarieven voor de vpb.

 • Eerste tariefschijf: Je moet een tarief van 19% ( aan vpb) betalen bij een winst van tot en met €200.000.
 • Tweede tariefschijf: En 25,8% aan vpb bij een winst boven de €200.000.

De vennootschapsbelasting is de laatste jaren gedaald, maar blijft in 2024 gelijk met die van 2023.

De vennootschapsbelasting percentages zijn de laatste jaren gedaald voor de kleine bv’s.

Bij een winst of winstdeel onder de grens:

 • 2020: 16.5%  (tot en met €200.000)
 • 2021: 15%  (tot en met €245.000)
 • 2022: 15% (tot en met €395.000)
 • 2023: 19% (tot en met €200.000)
 • 2024: 19% (tot en met €200.000)

Voor het winstdeel boven de grens veranderen de percentages als volgt:

 • 2020: 15%  (boven de €200.000)
 • 2021: 25% (boven de €245.000)
 • 2022: 25.8% (boven de €395.000)
 • 2023: 25.8% (boven de €200.000)
 • 2024: 25.8% (boven de €200.000)

Wat gebeurd er als je de vennootschapsbelasting te laat betaald?

Als de vennootschapsbelasting te laat binnen is bij de belastingdienst krijg je een aanmaning. Hieraan vooraf krijg je wel een herinnering.

Als na de aanmaning de vpb aangifte nog niet is ingediend ontvang je een verzuimboete.

Voorkom tijd en geld aan boetes door de vennootschapsbelasting in te dienen.

Zoek een goede accountant of boekhouder die je vennootschapsbelasting op de juiste manier en op tijd indient.

Vraag vrijblijvend offertes aan bij boekhouders

Ben je op zoek naar een nieuwe boekhouder? Vergelijk verschillende boekhouders door hieronder kosteloos en vrijblijvend offertes aan te vragen.