Boekhouding

Jaarrekening Opstellen

Wat is en waar bestaat een jaarrekening uit? Is mijn bedrijf verplicht om een jaarrekening op te stellen?

Hieronder vind je de antwoorden op deze en aanverwante vragen.

Lees onder andere meer over jaarrekeningen voor zzp’ers, bv’s en bijbehorende wetgeving.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een jaarlijks terugkerend financieel overzicht van een onderneming. Zo krijg je als ondernemer goed inzicht in de financiële gezondheid van je bedrijf.

Een jaarrekening bestaat uit een balans, winst/verliesrekening en een toelichting.

Laat ook een jaarrekening opstellen. Vraag offertes aan en vergelijk boekhouders.

Wat is het verschil tussen jaarrekening en jaarverslag?

Een jaarverslag is breder. Hierin staan ook onderwerpen zoals de missie, MVO en de marketingstrategie. De jaarrekening is een onderdeel van het jaarverslag.

Een jaarverslag zie je terug bij grotere organisaties.

Is een jaarrekening verplicht?

Voor sommige bedrijven is het verplicht om een jaarrekening op te stellen en te deponeren.

Hieronder een overzicht:

 • Bv.’s;
 • Coöperaties;
 • Verenigingen en stichtingen;
 • Nv’s (naamloze vennootschap);
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen.

Op de website van de KvK vind je een compleet overzicht.

Voor zzp’ers, eenmanszaken en de meeste vof’s (natuurlijke personen) is het niet verplicht om jaarrekening op te (laten) stellen.

Hier lees je meer over onder het kopje ‘Jaarrekening voor zzp’ers, eenmanszaken en vof’s’.

Waarom is een jaarrekening belangrijk?

Een jaarrekening opstellen is belangrijk om de volgende redenen:

 • Het is verplicht voor diverse rechtsvormen om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.
 • Je krijgt een duidelijk inzicht hoe je bedrijf er financieel voorstaat. Dit is nuttig voor alle soorten bedrijven en organisaties.
 • Investeerders worden sneller overtuigd met een heldere jaarrekening. Voor krijgen van een zakelijke leningen is een jaarrekening vaak verplicht.
 • Aanvragen van persoonlijk leningen en hypotheken verlopen sneller als je een jaarrekening kan tonen.

Waar bestaat een jaarrekening uit?

Hieronder lees je uitgebreide informatie over de onderdelen van een jaarrekening.

Balans

Een balans is een overzicht met bezittingen en schulden. Een balans is een momentopname en kan van dag tot dag verschillen.

Omdat de balans steeds verandert moet de opsteldatum worden vermeld.

Meestal wordt de balans in de jaarrekening opgesteld aan de hand de financiële situatie op 31 december.

Een balans bestaat uit een linker- en rechterzijde.

Activa: linkerzijde van de balans

Aan de activazijde, ook wel debetzijde staan alle bezittingen. Aan deze zijde staan de debiteuren.

Daarnaast kunnen hier ook de bezittingen staan zoals:

 • Vastgoed (bij koop);
 • Inventaris;
 • Voorraad.

Tussen de bezittingen wordt ook nog onderscheid gemaakt.

Vaste activa: Bezittingen die langer dan één jaar in het bedrijf worden gebruikt.

Vlottende activa: Bezittingen die korter dan een jaar worden gebruikt.

Passiva: rechterzijde van de balans

Aan de rechter passivazijde, ook wel creditzijde genoemd zie je hoe de bezittingen zijn gefinancierd.

De passivakant bestaat uit twee delen:

 • Eigen vermogen;
 • Vreemd vermogen (onder andere leningen).

Hieronder zie je een voorbeeld van een balans.

Voorbeeld van een verkorte balans

Winst/verliesrekening

Op een winst/verliesrekening staat of een bedrijf winst of verlies is gemaakt.

Er zijn verschillende synoniemen voor een winst/verliesrekening die regelmatig worden gebruikt:

 • Exploitatierekening;
 • Resultatenrekening;
 • Staat van baten en lasten.

Om te zien of er winst of verlies is gemaakt worden de kosten afgetrokken van de omzet. Zo krijg je een positief of negatief saldo.

De omzet kan bestaan uit:

 • Inkomsten uit diensten;
 • Inkomsten uit verkochte goederen;
 • Inkomsten uit verhuur.

De kosten kunnen bestaan uit:

 • Inkoop van goederen;
 • Huurkosten;
 • Personeelskosten;
 • Afschrijvingskosten.

Hieronder vind je een voorbeeld van een winst-verliesrekening.

Voorbeeld van een resultatenrekening

Toelichting bij de jaarrekening

In een toelichting wordt onder andere onderbouwd hoe de balans en de winst/verliesrekening is opgebouwd.

Daarnaast staat er in de toelichting hoeveel werknemers je bedrijf heeft.

Voor zzp’ers, eenmanszaken en vof’s is een toelichting niet verplicht. Voor een besloten vennootschap is een uitgebreide toelichting niet verplicht.

Vraag een boekhouder om advies of het voor jouw bedrijf verplicht is om een toelichting te schrijven. Vraag hier vrijblijvend offertes aan en vergelijk boekhouders.

Jaarrekening voor zzp’ers, eenmanszaken en vof’s

Voor een natuurlijk rechtspersoon is het niet verplicht om een jaarrekening te laten maken.

Maar het is wel sterk aan te raden om een verkorte balans en winst/verliesrekening op te laten stellen.

Als je bezoek krijgt van de fiscus moet je een goede administratie kunnen laten zien. Met een verkort financieel overzicht krijgt de belastingdienst snel inzicht.

Een uitgebreide toelichting is voor een klein bedrijf niet nodig. Het is wel handig om de financiële situatie van je onderneming met de boekhouder door te nemen.

Op zoek naar een goede boekhouder? Vraag hier vrijblijvend offertes aan.

Wat is een verkorte balans en winst/verliesrekening?

In de verkorte balans en winst/verliesrekening vindt je enkel de hoofdcijfers.

Balans: Op een verkorte balans vind je aan de linkerzijde de opgetelde vlottende en passieve activa. Aan de rechterzijde het eigen vermogen en vreemd vermogen.

Winst/verliesrekening: Op een verkorte winst/verliesrekening staan de verschillende soorten omzet, kosten en of er winst of verlies is gemaakt.

Jaarrekening voor verenigingen en stichtingen

Bij een vereniging of stichting is de penningmeester verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening.

 • Maar het hele bestuur is verantwoordelijk voor een kloppende jaarrekening.
 • De jaarrekening moet worden gecontroleerd door de kascommissie (bestaande uit minimaal 2 leden).
 • Het bestuur moet de jaarrekening ondertekenen. Bij een stichting moeten ook de leden van de toezichthoudend orgaan de jaarrekening ondertekenen.
 • Binnen 6 maanden na het boekjaar moet de jaarrekening worden gedeponeerd.

Jaarrekening voor een besloten vennootschap

Het opstellen van een jaarrekening voor een bv is wel verplicht. Dit geldt voor zowel micro als kleine bv’s.

Bij een jaarrekening of een verkorte balans en winst/verliesrekening voor natuurlijke personen is er geen toelichting nodig. Bij een besloten vennootschap is een toelichting wel verplicht

Is een accountantscontrole verplicht voor mijn bv?

Over de accountantscontrole ontstaan vaak misverstanden. Voor de duidelijkheid: een accountantscontrole is niet voor elke besloten vennootschap verplicht.

Het is wel verplicht als je bv:

 • Een netto omzet heeft dat gelijk of hoger is dan € 8.800.000;
 • Activa heeft dat gelijk of hoger is dan € 4.400.000;
 • Meer dan 50 werknemers in dienst zijn.

Voldoe je niet aan deze criteria, dan is een officiële accountantscontrole niet verplicht.

Hoe moet een bv een jaarrekening deponeren?

Het deponeren van de jaarrekening gaat tegenwoordig online voor kleine bedrijven en microbedrijven.

Het deponeren moet via de online service: ‘Zelf Deponeren Jaarrekening’. De boekhouder helpt met het deponeren of voert het zelfstandig voor je uit.

Na het deponeren kan je jaarrekening opgevraagd worden bij de KvK tegen een klein bedrag. De jaarrekening is door iedereen op te vragen en in te zien.

Wanneer moet de jaarrekening uiterlijk worden ingeleverd?

Er kan uitstel gevraagd worden voor het inleveren van de jaarrekening. Het is verplicht dat binnen 8 dagen na het opmaken er een voorlopige jaarrekening wordt gedeponeerd bij de KvK.

Het inleveren van de jaarrekening mag uitgesteld worden door de aandeelhouders. De maximale uitstel bedraagt in totaal 12 maanden. Hier lees je meer over het uitstellen van het deponeren van de jaarrekening.